Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

Posterová sekcia

Posterová sekcia

Obsahom posteru môže byť jednak zaujímavá a kvalitne spracovaná kazuistika alebo výsledky klinickej štúdie či iného vedeckého projektu. Podmienkou je tematické zameranie na hlavnú tému kongresu – Juvenilný a geriatrický pacient, s klinickým využitím a uplatnením v podmienkach praxe na Slovensku. Ako to býva bežným zvykom v zahraničí, tak aj u nás bude mať jeden z členov autorského kolektívu (v prípade, že ich je viac) zľavu 30% z vložného na hlavný program (zahŕňa vstup do prednáškovej sály, do vystavovateľskej časti, neobsahuje vstup na večerný program). Podmienkou pre poskytnutie tejto zľavy je účasť autora na verejnej prezentácii posteru, ktorá bude zaradená do programu kongresu. PDF poster bude po akcii dostupný v časti E-zborník na webových stránkach senec.savlmz.sk.

Ak vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím PDF verziu posteru na emailovú adresu education@savlmz.sk.

Uzávierka pre elektronické doručenie PDF formátov posterov a fotografie prezentujúceho autora je piatok 13.4.2016. (organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť poster, ktorý nespĺňa podmienky)

Technické parametre posterov sú nasledovné:

 • rozmer posteru 130 x 80 cm
 • veľkosť textu taká, aby bolo možné poster bez problémov čítať zo vzdialenosti jedného metra
 • rovnaké pravidlo platí pre obrázky a grafy, tabuľky
 • členenie textu posteru nasledovné: názov, autori a ich pracovisko/pracoviská a v závislosti od typu článku dodržiavať podľa možností štandardné členenie textu – úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia a zoznam použitej literatúry

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenej emailovej adrese.

Zoznam prihlásených Posterov

 • Peripheral nerve sheath tumor u geriatrické německé dogy
  Veronika Šimerdová1, Hana Matušková1, Ondřej Škor2
  1 Sibra Centrum, Bratislava, 2 Veterinärmedizinische Universität Wien, Vídeň, Rakousko
 • Juvenilní Addisonova choroba u Kavalír King Charles španěla
  Ivana Fazekašová, Veronika Šimerdová, Ivo Hájek
  Sibra Centrum, Bratislava
 • Assessment of myocardial function in a canine patient with patent ductus arteriosus using tissue Doppler imaging
  MVDr. Carlos F. Agudelo, PhD
  VFU Brno
 • PRAVDĚPODOBNÁ INTOXIKACE XYLITOLEM U ŠTĚNĚTE ČIVAVY
  M. Vávra
  VFU Brno
 • Hyperlipidémia u mačky ako príčina epileptických záchvatov
  T. Garaj, V. Paluš
  ELPA Trenčín
 • Subaortálna stenóza
  MVDr. Branislav Lukáč
  UVLF Košice
Sekcia - veterinárne sestry

Sekcia - veterinárne sestry

V apríli sa do vzdelávania budú môcť zapojiť aj veterinárne sestry. Pripravili sme dvojročný program prednášok.

Beh zdravia - podporme slovenské národné plemená psov

Beh zdravia - podporme slovenské národné plemená psov

Akcia je zameraná na podporu chovu slovenských národných plemien psov (SNPP).