Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

Sekcia - veterinárne sestry

Sekcia - veterinárne sestry

V SAVLMZ si uvedomujeme potrebu vzdelávania aj tejto časti veterinárneho personálu. Preto sme začali spolupracovať s Renátou Sýkorovou, ktorá rozbiehala edukáciu veterinárnych sestier v Českej republike. Pripravila pre nás koncepciu so vzájomným nadväzovaním tém na najbližšie dva roky a prijala úlohu odbornej garantky tejto sekcie. 

Program sekcie Veterinárne sestry bude preto na nasledujúcich šiestich podujatiach SAVLMZ na seba logicky nadväzovať. Začíname v Senci, na Internej medicíne 2016. Dopoludňajšie prednášky budú venované teoretickej príprave na špecifiká povolania (komunikácia, manažment vzťahu s klientom, práca v zdravotníckom tíme a pod.) a poobedie naopak zasvätíme praxi (asistencia pri pôrode psa a mačky, obväzové techniky, starostlivosť o zuby a pod.). Sestričky dostanú priestor v tlačenom zborníku podujatia a ich účasť bude ocenená certifikátom tak, ako je to u veterinárnych lekárov. A pre tie najaktívnejšie je v závere celého 2-ročného cyklu pripravené malé prekvapenie... 

Každý doktor – člen SAVLMZ, ktorý sa zúčastní na kongrese, si môže so sebou priviesť jednu veterinárnu sestru (pomocný personál) bez vstupného poplatku. Ak by sa zúčastnila veterinárna sestra sama, príp. by od jedného zamestnávateľa chceli prísť viaceré, vložné je spoplatnené.

Bloky prednášok pre veterinárne sestry na obdobie r. 2016/2017 (teoretická časť/praktické cvičenia)

Senec 2016: Úvod k profesii veterinárnej sestry/Mačatá a šteňatá

Nitra 2016:  Management vzťahu s klientom/Obväzové techniky

Smolenice 2016: Základy servisu pre klientov/Obezita psov a mačiek

Senec 2017: Práca v zdravotníckom tíme/Starostlivosť o zuby u psa a mačky

Nitra 2017: Špecifiká profesie veterinárnej sestry/Geriatria a seniorský screening

Smolenice 2017: Marketing veterinárnej praxe/Prezentácia veterinárnych sestier na tému: "Čo robíme inak/lepšie"

Posterová sekcia

Posterová sekcia

Prezentujte zaujímavý prípad s felinnou tématikov a získajte zľavu 30% na vložnom.

Beh zdravia - podporme slovenské národné plemená psov

Beh zdravia - podporme slovenské národné plemená psov

Akcia je zameraná na podporu chovu slovenských národných plemien psov (SNPP).