Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

On-line registrácia Interná medicína 2016

On-line registrácia na kongres Interná medicína 2016, Senec, bola po dvoch mesiacoch prevádzky ukončená 17. 4. 2016.

Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, môžete sa registrovať priamo v čase konania kongresu. Vložné bude navýšené o príplatok za registráciu a platbu na mieste.

Organizačný tím