Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

Priebeh workshopu

Priebeh workshopu

Odbornú garanciu workshopu prijali speakri, ktorí sú na Slovensku svojimi prednáškami známi  a netreba ich asi zvlášť predstavovať. Sú to MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková diplomate ECVDI ( Vetimage Diagnostik GmbH, Schweiz) a MVDr. Jan Beránek resident ECVS (Rutland House Referrals, Abbotsfield Road, St.Helens, UK).

Nadväzujeme na workshopy 2013 a 2014, ktoré boli organizované ako predkongresové dni v Smoleniciach. Oba boli účastníkmi výborne hodnotené pre vysokú odbornú úroveň a skvelý výkon lektorov. Pri naplnení programu workshopu budeme pokračovať v rozšírení anatomických oblastí o apendikulárny skelet. Lektori si pre nás pripravili niekoľko zaujímavých a nie častých pacientov a diagnóz.

Koncepcia workshopu je postavená na čítaní  rӧntgenogramov účastníkmi s dodatočným komentárom a korekciou lektorov. S výnimkou úvodu v programe nie sú zahrnuté žiadne teoretické prednášky, sústredíme sa na interpretáciu veľkého počtu rӧntgenogramov apendikulárneho skeletu psa a mačky, ktoré budú premietané na plátno dataprojekciou. Budeme pracovať v dvoch skupinách a po prestávke na obed si skupiny vymenia lektorov.

Chceme vám ponúknuť dva uhly pohľadu na ten istý objekt cez optiku odbornosti chirurga a diagnostic imaging. Po skúsenosti z predchádzajúcich dvoch rokov verím, že workshop bude zaujímavý, hodnotný a zábavný zážitok.

Na základe veľmi dobrej reakcie účastníkov workshopov, SPDD plánuje v nasledujúcich rokoch organizovať cyklus workshopov na ďalšie rӧntgenologické témy v tejto koncepcii. Máme cieľ  takýmto intenzívnym tréningom v interpretácii rӧntgenogramov zvyšovať našu odbornosť a erudíciu v RTG diagnostike.

Vložné na workshop

Vložné na workshop

Prihlásiť sa on-line regsotráciou na workshop je možné aj bez účasti na hlavnom programe kongresu.