Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

Program workshopu

Interpretácia rӧntgenogramov apendikulárneho skeletu psa a mačky

 22.4.2016 Hotel Senec

Program: 

08:00-08:15      registrácia

08:15-08:30      privítanie

08:30-09:00      Úvod do rӧntgenológie apendikulárneho skeletu

09:00-09:30      Triky pre správne posúdenie fraktúr

09:30-10:00      prestávka a rozdelenie do dvoch pracovných skupín

10:00-13:00      Interpretácia rӧntgenogramov apendikulárneho skeletu

13:00-14:00      prestávka na obed a výmenu skupín

14:00-15:30      Interpretácia rӧntgenogramov apendikulárneho skeletu

15:30-16:00      prestávka

16:00-17:30      Interpretácia rӧntgenogramov apendikulárneho skeletu

17:30- 18:00     Spoločná záverečná diskusia

19:30               Spoločenský večer