Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

Vložné na workshop

Vložné na workshop

REGISTRÁCIA BOLA SPUSTENÁ 22. FEBRUÁRA !

Predkongresový deň SPDD, 22.4.2016, Hotel Senec
(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)

Registračný poplatok
(registrácia do 17. apríla 2016)

Využite on-line registráciu a ušetrite platbou pred začiatkom predkongresu.

Doktor - Člen SAVLMZ(ČAVLMZ)*

89€

Doktor - Člen SPDD*

30€

Doktor - Nečlen

112€

Študent**

20€

Členovia SAVLMZ, ktorí si uhradili členský príspevok po roku 2014, môžu na úhradu celkovej sumy využiť Kredity SAVLMZ. Pred samotnou registráciou je potrebné prihlásiť sa do Členskej zóny (v hornej časti webovej stránky).

*Pre uplatnenie členského registračného poplatku musíte byť riadnym členom SAVLMZ (ČAVLMZ - pri registračnom pulte sa preukážte členským preukazom). Členovia SAVLMZ si svoje aktuálne členstvo môžu skontrolovať po prihlásení sa na web stránku asociácie, príp. v hornej časti web stránky kongresu.

**Pre uplatnenie študentského registračného poplatku musíte pri registrácii predložiť doklad (ISIC karta, potvrdenie študentského oddelenia), že ste v čase konania kongresu riadnym študentom denného alebo postgraduálneho štúdia na veterinárskej univerzite alebo fakulte.

Vložné na Predkongresový deň zahŕňa (je nedeliteľné)

Vstup na workshop
Odborný program
Občerstvenie počas prestávok

Srievodný program

(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Jedlo podávané formou švédskych stolov

Obed - Hotel Senec, piatok 22.4.2016

13€

Večera - Hotel Senec, piatok 22.4.2016

12€

Storno účasti

V prípade neúčasti Vám platba za workshop nebude vrátená.

Priebeh workshopu

Priebeh workshopu

S výnimkou úvodu v programe nie sú zahrnuté žiadne teoretické prednášky.