Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

Alexandra Trbolová

Alexandra Trbolová

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Od ukončenia štúdia až doteraz pracuje na UVLF v Košiciach, na Klinike malých zvierat, kde  od septembra 2015 pôsobí vo funkcii prednostky kliniky. V roku 2006 založila so svojim manželom, MVDr. Matinom Mihályom, PhD., veterinárnu ambulanciu v Košiciach, ktorá sa v priebehu niekoľkých rokov od svojho založenia stala úspešným referenčným pracoviskom.

Svojej špecializácii, veterinárnej oftalmológii sa venuje od roku 1993, kedy prvý krát absolvovala študijný pobyt na univerzite na Floride u profesora K.N. Gelatta a D. Brooksa. Ďalšie odborné skúsenosti z oftalmológie získala na študijných pobytoch na Univerzitách v Nemecku – Giessen, Mníchov (u prof. Neumanna a prof. Kostlina) a na Univerzite vo Viedni ( prof. Nell). Od roku 2012 doteraz je aktívnym účastníkom intenzívneho školenia so špecializáciou vo veterinárnej oftalmológie, ktoré prebieha pod vedením diplomatov ACVO a ECVO (R. Ofri, T. Zemlic, N. Hakansson, D.J. Maggs). Každoročne sa aktívne zúčastňuje kongresov usporiadaných ECVO a ESVO. Je aktívnym členom ESVO.

Profesorka Trbolová je pozývaná ako prednášajúci na kongresy organizované Svetovou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat  - WSAVA    do Bulharska, Poľska, Českej republiky, Srbska  a Iránu, Slovenskou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat, Českou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat, Poľskou asociáciou veterinárnych lekárov a Komorou veterinárnych lekárov Slovenska, Česka a Poľska. Ako hosťujúci pedagóg prednáša aj na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne.  V oblasti vedecko – výskumnej získala niekoľko grantov, v ktorých sa venovala novým metódam v terapii chronických očných ochorení u psov, mačiek a tiež aj u koní, zaviedla používanie sušenej amnionovej membrány vo veterinárnej oftalmológii, venuje sa výskumu dedičných očných ochorení, ich diagnostike.

V roku 2015 založila na Slovensku Východoeurópsku spoločnosť veterinárnych oftalmológov, ktorej je aj prezidentom.  Hlavným cieľom spoločnosti (v spolupráci s dipl. ECVO a ACVO) je garancia vo vzdelávaní veterinárnych lekárov v špecializácii veterinárna oftalmológia a kontrola a vydávanie certifikátov na dedičné očné ochorenia.