Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

Roman Vitásek

Roman Vitásek

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. 

V roce 1992 absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně, byl promován v oboru všeobecné veterinární lékařství s titulem doktor veterinární medicíny - MVDr.
Ihned po absolutoriu nastoupil na Vysokou školu veterinární v Brně, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzita Brno, kde postupně pracoval jako vědeckovýzkumný pracovník, asistent a odborný asistent na reprodukci zvířat.
Nyní pracuje  na Klinice chorob psů a koček – Oddělení reprodukce  jako odborný asistent a od roku 2001 je vedoucím oddělení.

Akademicko-vědecké tituly:

2000  -  PhD. - ukončení doktorandského studia z oboru porodnictví a gynekologie na FVL VFU v Brně

Specializace

- porodnictví, gynekologie a andrologie malých zvířat
- jako první v ČR zavedl endoskopicky asistovanou transcervikální inrauterinní inseminaci u fen

Členství v odborných a vědeckých organizacích

- člen Oborové rady pro Choroby malých zvířat
- člen České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ)
- člen The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR)